ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
ขอใบเสนอราคา คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที   สินค้าพรีเมี่ยมไอที ของที่ระลึก ของชำร่วย ของพรีเมี่ยม ราคาถูก  
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
สินค้าในรถเข็น0
Team Viewer : Authorized Distribution Partner

Adobe Systems (อะโดบีซิสเต็มส์)
Wacom
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น (Robot Vacuum Cleaner)
QSAN
เกมมิ่งเกียร์ (Gaming Gear)
Best Buy
New Products
Thai Software
Coupon
 
ความน่าเชื่อถือ 

ความน่าเชื่อถือ
DBD Verified Logo

K-Payment Gateway

ซื้อของกับ Thaiware.com
ข้อมูลปลอดภัยชัวร์ 100%
สาส์นแสดงความยินดี จาก ธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รางวัล e-Commerce ดีเด่น (ด้านบริหารจัดการ) ประจำปี 2560
DEWA: DBD E-COMMERCE WEBSITE AWARD 2017

สินค้าที่เกี่ยวข้อง 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
รับข่าวสาร/โปรโมชั่น 

รับข่าวสาร/โปรโมชั่น

กรอกข้อมูล รับข่าวสารโปรโมชั่น
อีเมล์      
ทีอยู่      
เพศ               
ติดตามเราผ่าน Thaiware Shop
หมวดหมู่ : สินค้าไอที > ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (License Software) > โปรแกรมสต๊อกสินค้า
  1. สินค้าไอที
  2. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (License Software)
  3. โปรแกรมสต๊อกสินค้า

Nanosoft Store Online สินค้าของไทย

เมื่อ : 29 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้เข้าชม : 5,026

Out of stock
รหัสสินค้า : 000444
 
 
สินค้าหมด
โปรแกรมคลังสินค้า เพื่อใช้ บริหารงานคลังสินค้า และ สต็อก
 
 
 
 
 
ไม่มี Coupon ส่วนลด
                    ไม่เข้าร่วม KTC Forever Rewards  
0 Nanosoft+Store+Online
A- A+

Nanosoft Store Online

Nanosoft Store Online

คุณสมบัติของ โปรแกรมคลังสินค้า
     โปรแกรม Nanosoft Store Online เป็น โปรแกรมคลังสินค้า เพื่อใช้ บริหารงานคลังสินค้า และ สต็อก ไม่ว่าจะป็นการรับสินค้า , การเบิกสินค้า , การยืมสินค้า , การคืนสินค้า และ การส่งซ่อม/เครม สินค้า โดยรองรับการคำนวณต้นทุน แบบ มาตราฐาน , เฉลี่ย , FIFO , LIFO ซึ่งออกแบบสำหรับ ธุรกิจทั่วไปโดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการตั้งรหัส , ระบบการจัดการ , ระบบรายงาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน โดยตัวโปรแกรมถูกพัฒนา ให้สามารถทำงานได้บน Internet ( Web Application ) โดยรายละเอียดของ โปรแกรมสต็อก สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบการตั้งรหัส
     Nanosoft Store Online  บันทึกรหัสสาขา จะใช้สำหรับการตั้งรหัสสาขาที่ทำงาน โดย ระบบจะรองรับการทำงานเป็น สาขาได้สูงสุดถึง 99 สาขา
     Nanosoft Store Online   บันทึกรหัสคลังสินค้า จะใช้สำหรับการตั้งรหัส คลังสินค้า โดย ระบบจะรองรับจำนวนคลัง สินค้าไม่จำกัดจำนวน ซึ่งในการตั้งรหัส คลังสินค้าจะมีการเชื่อมโยงกับรหัสสาขา โดย ใน 1 สาขา สามารถ มีคลังสินค้าได้ไม่จำกัดเช่นกัน
     Nanosoft Store Online   บันทึกรหัสกลุ่มแหล่งที่มาของสินค้า เป็นการตั้งรหัสกลุ่มแหล่งที่มาของสินค้า เพื่อ แยกกลุ่ม ว่าสินค้านี้มาจาก Supplier กลุ่มใด เป็นต้น
     Nanosoft Store Online   บันทึกรหัสแหล่งที่มาของสินค้า จะใช้สำหรับ การตั้งรหัสแหล่งที่มาของสินค้า หรือ Supplier ซึ่งจะใช้ในการรับสินค้าเข้า สต๊อก
     Nanosoft Store Online   บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า เป็นการตั้งรหัสกลุ่มของสินค้า เพื่อ แยกสินค้านี้อยู่ในกลุ่มใด
     Nanosoft Store Online   บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า เป็นการตั้งรหัสยี่ห้อของสินค้า เพื่อ แยกสินค้านี้ว่าอยู่ในยี่ห้อใด
     Nanosoft Store Online   บันทึกรหัสสีสินค้า เป็นการตั้งรหัสสีของสินค้า เพื่อ แยกสินค้านี้อยู่ว่าในกลุ่มของสี ใด
     Nanosoft Store Online   บันทึกรหัสสินค้า เป็นการตั้งรหัสสินค้า โดยระบบจะรองรับรหัสสินค้าได้ 15 หลัก โดยรองรับ การคำนวณต้นทุนของสินค้าแต่ละรหัส ได้ โดยรองรับ ต้นทุน แบบ มาตราฐาน , เฉลี่ย , FIFO , LIFO หรือ ไม่คิดต้นทุน และ สามารถ กำหนดได้ว่ารหัสนี้จะ ตัดสต็อก หรือ ไม่ตัดสต็อก อีกทั้งสามารถ กำหนดจุดต่ำสุด และ จุดสูงสุดของสินค้า ได้ อีกทั้ง รองรับการแตกหน่วยสินค้าแบบ หลายหน่วยนับ และ สินค้าแบบมี Serial No. ได้

ระบบการจัดการ
     Nanosoft Store Online   บันทึกการรับสินค้า เป็นระบบการรับสินค้า เข้าสู่ คลังสินค้า โดยสามารถพิมพ์ใบรับสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ แหล่งที่มาของสินค้า , ประเภทของการรับสินค้า โดย ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ
     Nanosoft Store Online   บันทึกการเบิกสินค้า เป็นระบบการเบิกสินค้า โดยเมื่อมีบันทึก การเบิกสินค้า ระบบจะทำการตัดสินค้าออกจาก สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบเบิกสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ ผู้เบิกสินค้า และ ประเภทของการเบิกสินค้า โดย ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ
     Nanosoft Store Online   บันทึกการยืมสินค้า เป็นระบบการยืมสินค้าโดยเมื่อมีการยืม ระบบจะทำการตัดสินค้าที่ทำการยืม ออกจาก สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบยืมสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ ผู้ยืมสินค้า และ ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ
     Nanosoft Store Online   บันทึกการคืนสินค้า เป็นระบบการคืนสินค้า โดยเมื่อมีการคืน ระบบจะทำการคืนสินค้าที่ทำการยืม ให้กลับสู่ สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบคืนสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ ผู้คืนสินค้า และ จำนวนสินค้า ที่คืน และ ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ ในการคืนสินค้า ระบบจะอ้างอิง เอกสารจากการยืมสินค้า และ ใน เอกสารการยืมในแต่ละครั้ง สามารถทำการคืนได้มากกว่าหนึ่งครั้ง
     Nanosoft Store Online   บันทึกการส่งซ่อม / เครม สินค้า เป็นระบบการส่งซ่อม/เครม สินค้าให้แก่ Supplier โดยเมื่อมีการบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการตัดสินค้าที่ทำการส่ง ซ่อม/เครม ออกจาก สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบส่งซ่อม/เครม สินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ แหล่งที่มาของสินค้า , ผู้ส่ง ซ่อม/เครม และ ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ
     Nanosoft Store Online   บันทึกการรับสินค้าจากการส่งซ่อม / เครม เป็นระบบการรับสินค้าจากการส่งซ่อม / เครม โดยเมื่อมีการบันทึก ระบบจะทำการรับ สินค้าที่ทำการส่งซ่อม / เครม ให้กลับสู่ สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบรับสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ ผู้รับสินค้า และ จำนวนสินค้า ที่รับ และ ระบบจะ คำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ ในการรับสินค้าจากการส่งซ่อม / เครม ระบบจะอ้างอิง เอกสารจากการส่งสินค้าจากการส่งซ่อม / เครม
     Nanosoft Store Online   บันทึกการโอนสินค้าระหว่างคลัง เป็นระบบการโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้า โดยการบันทึกต้องระบุ คลังต้นทาง และ คลังปลายทางที่จะทำการโอนสินค้า โดยระบบจะทำการตัดสต๊อกคลังต้นทาง และ นำเข้าสต๊อกคลังปลายทาง พร้อมทั้ง คำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ

ระบบการรายงาน
     เป็นระบบ รายงาน ต่างๆ รวมไปถีงรายงานเชิงวิเคราะห์ โดยแบ่ง การรายงาน ออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

รายงานการรับสินค้า
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการรับสินค้าประจำวัน
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการรับสินค้าตามประเภทการรับ
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการรับสินค้าตามรหัสแหล่งที่มา
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการรับสินค้าตามรหัสคลัง
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการรับสินค้าตาม Serial No.

รายงานการเบิกสินค้า
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการเบิกสินค้าประจำวัน
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามรหัสประเภทการเบิก
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามรหัสผู้เบิก
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามเลขที่อ้างอิง
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามรหัสสินค้า
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามรหัสคลัง
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการเบิกสินค้าตาม Serial No.

รายงานการยืมสินค้า
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการยืมสินค้าประจำวัน
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการยืมสินค้าตามวันกำหนดการส่งคืน
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการยืมสินค้าตามรหัสผู้ยืม
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการยืมสินค้าตามรหัสสินค้า
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการยืมสินค้าตามรหัสคลัง
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการยืมสินค้าตามสถานะ

รายงานการคืนสินค้า
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการคืนสินค้าประจำวัน
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการคืนสินค้าตามวันกำหนดส่งคืน
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการคืนตามรหัสผู้ยืม
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการคืนตามรหัสสินค้า
     Nanosoft Store Online   รายงานสรุปการคืนตามรหัสคลัง

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมคลังสินค้า , โปรแกรมสโตร์ , โปรแกรมสต็อก
     Nanosoft Store Online   ตั้งรหัสสินค้าได้ 15 ตัวอักษรและรองรับสินค้าได้หลายแบบอาทิเช่น สินค้าปกติ , สินค้ามี Serial Number , สินค้าประเภทบริการ และ สินค้าที่ไม่มีการตัดสต็อก
     Nanosoft Store Online   ไม่จำกัดจำนวนสินค้า
     Nanosoft Store Online   ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล
     Nanosoft Store Online   สามารถคำนวณต้นทุนของสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลีย , ต้นทุน FIFO , ต้นทุน LIFO และ ไม่คิดต้นทุน
     Nanosoft Store Online   รองรับการทำงานได้มากถึง 99 สาขา
     Nanosoft Store Online   ในแต่ละสาขาสามารถสร้างคลังสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน
     Nanosoft Store Online   สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้
     Nanosoft Store Online   สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบรับสินค้า , ใบเบิกสินค้า , ใบยิม , ใบคืน , ใบส่งซ่อม/ส่ง เครมสินค้า
     Nanosoft Store Online   รองรับการทำงานบน Internet ( Web Application )
     Nanosoft Store Online   เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
     Nanosoft Store Online   สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
     Nanosoft Store Online   สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
     Nanosoft Store Online   รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
     Nanosoft Store Online   ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
     Nanosoft Store Online   รองรับการทำงานร่วมกับ AJAX
     Nanosoft Store Online   มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม

 
0 Nanosoft+Store+Online
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมแท้โปรแกรมสต๊อกสินค้าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ »
 
 
 

ดูรีวิวสินค้า         ดาวน์โหลด         

ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น ()

 

 

 
ไทยแวร์ช้อปมีอะไรดี คำถามที่ถามบ่อย นโยบายการรับประกัน นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การ Uninstall โปรแกรม
 
 
ต้องการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก กรุณา ติดต่อ 02 635 0455 กด 1 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

Thailand Post : Track & Trace      Kerry Express Thailand      Bangkok Bank      Krung Thai Bank      K Payment Gateway

VISA      MasterCard      LINE Pay      American Express      PayPal      PAYSBUY      Counter Service      LINE Pay

KTC Forever Rewards                                   
 
XML Product Sitemap | XML Search Sitemap
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2019 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996