ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
ขอใบเสนอราคา คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที   สินค้าพรีเมี่ยมไอที ของที่ระลึก ของชำร่วย ของพรีเมี่ยม ราคาถูก  
Facebook  Twitter  YouTube  News Letter  Rss Feed
ติดตามไทยแวร์ได้ที่นี่
  
สินค้าในรถเข็น0
Wacom
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น (Auto Robot Vacuum)
เกมมิ่งเกียร์ (Gaming Gear)
Best Buy
New Products
Thai Software
Coupon
 
ความน่าเชื่อถือ 

ความน่าเชื่อถือ
DBD Verified Logo

K-Payment Gateway

ซื้อของกับ Thaiware.com
ข้อมูลปลอดภัยชัวร์ 100%
สาส์นแสดงความยินดี จาก ธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รางวัล e-Commerce ดีเด่น (ด้านบริหารจัดการ) ประจำปี 2558
สินค้าที่เกี่ยวข้อง 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
รับข่าวสาร/โปรโมชั่น 

รับข่าวสาร/โปรโมชั่น

กรอกข้อมูล รับข่าวสารโปรโมชั่น
อีเมล์      
ทีอยู่      
เพศ               
ติดตามเราผ่าน Thaiware Shop
หมวดหมู่ : สินค้าไอที > ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (License Software) > โปรแกรมบริหารงานทั่วไป
 1. สินค้าไอที
 2. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (License Software)
 3. โปรแกรมบริหารงานทั่วไป

Nanosoft Payroll (โปรแกรมบริหารงานบุคคล ครบวงจร) สินค้าของไทย

เมื่อ : 18 กันยายน 2555
ผู้เข้าชม : 20,366

Out of stock
รหัสสินค้า : 000025
 
 
สินค้าหมด
ขายโปรแกรม Nanosoft Payroll เป็นโปรแกรมเงินเดือน ( Payroll System ) และ บริหารงานบุคคล ( Human resort ) สามารถรองรับพนักงานทั้งแบบ รายเดือน , รายวัน , รายกะได้ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเวลาทำงานได้จาก เครื่องรูดบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 
ดาวน์โหลด
 
0 0
A- A+

Nanosoft Payroll

ขายโปรแกรมบริหารงานบุคคล

Nanosoft Payroll

ขายโปรแกรม Nanosoft Payroll เป็นโปรแกรมเงินเดือน (Payroll System) และบริหารงานบุคคล (Human resort) ซึ่งโปรแกรมเงินเดือน จะประกอบไปด้วย ระบบประวัติพนักงาน , ระบบการจ่ายเงินเดือน และ ค่าแรง , ระบบการคำนวณ OT , ระบบการเบิกล่วงหน้า ,  ระบบการคำณวนภาษีบุคคลธรรมดา , ระบบการนำส่งเงินประกันสังคม  ระบบลงเวลาทำงาน Time Attendant  รวมไปถึง ระบบการรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานประวัติส่วนตัว , ประวัติการศึกษา , ประวัติการฝึกอบรม , ประวัติทางสุขภาพ , ประวัติผลงานดีเด่นและ ประวัติการกระทำความผิด , แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91, แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก , แบบฟอร์มประกันสังคม , แบบฟอร์มภาษีหัก ณ.ที่จ่าย นอกจากนี้ยังมี รายงานการจ่ายเงินเดือนซึ่งรองรับการจ่ายเป็นงวด และ พิมพ์สลิปเงินเดือน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการมาทำงาน การลาในแบบต่างๆ โดย รองรับการทำงานเป็นกะ  และ สามารถรองรับพนักงานทั้งแบบ รายเดือน , รายวัน , รายกะ ได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ  โปรแกรมสแกนใบหน้า ( Face scan ), เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger scan ) , เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก และ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เพื่อนำเข้ามาประมวลผลการทำงานใน ระบบ Time Attendant  โดยรายละเอียดของ โปรแกรมเงินเดือน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

Nanosoft Payroll

ขายโปรแกรมบริหารงานบุคคล Nanosoft Payroll เป็น โปรแกรมเงินเดือน และ บริหารงานบุคคล ซึ่งโปรแกรมจะประกอบไปด้วย

 • ระบบประวัติพนักงาน
 • ระบบการจ่ายเงินเดือน และ ค่าแรง
 • ระบบการคำนวณ OT
 • ระบบการเบิกล่วงหน้า
 • ระบบการคำณวนภาษีบุคคลธรรมดา
 • ระบบการนำส่งเงินประกันสังคม 
 • ระบบลงเวลาทำงาน Time Attendant 
 • ระบบการรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานประวัติส่วนตัว , ประวัติการศึกษา , ประวัติการฝึกอบรม , ประวัติทางสุขภาพ , ประวัติผลงานดีเด่นและ ประวัติการกระทำความผิด , แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91, แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก , แบบฟอร์มประกันสังคม , แบบฟอร์มภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • รายงานการจ่ายเงินเดือนซึ่งรองรับการจ่ายเป็นงวด และ พิมพ์สลิปเงินเดือน
 • สามารถตรวจสอบการมาทำงาน การลาในแบบต่างๆ โดย รองรับการทำงานเป็นกะ  และ สามารถ รองรับพนักงานทั้งแบบ รายเดือน , รายวัน , รายกะ ได้อีกด้วย
 • โปรแกรม Nanosoft Payroll ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ โปรแกรมสแกนใบหน้า ( Face scan ) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger scan ) เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก และ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เพื่อนำเข้ามาประมวลผลการทำงานใน ระบบ Time Attendant  โดยรายละเอียดของ โปรแกรมเงินเดือน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

Nanosoft PayrollNanosoft Payroll

 

Nanosoft PayrollNanosoft Payroll

ระบบการตั้งรหัสพื้นฐาน ของ โปรแกรมเงินเดือน
ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมเงินเดือน โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
 • บันทึกรหัสฝ่าย
 • บันทึกรหัสแผนก
 • บันทึกรหัสตำแหน่ง
 • บันทึกรหัสประเภทพนักงาน
 • บันทึกรหัสระดับการศึกษา
 • บันทึกรหัสผลงานดีเด่น
 • บันทึกรหัสการกระทำความผิด
 • บันทึกรหัสความสามารถพิเศษ
 • บันทึกรหัสการอบรม/ดูงาน
 • บันทึกรหัสธนาคาร
 • บันทึกรหัสสถานพยาบาล
 • บันทึกรหัสงวดการจ่ายเงิน
 • บันทึกรหัสรายได้
 • บันทึกรหัสรายการหัก
 • บันทึกรหัสกะการทำงาน
 • บันทึกรหัสการจ่ายค่าล่วงเวลา
 • บันทึกวันหยุดประจำปี
 • บันทึกอัตราการเสียภาษีแบบก้าวหน้า
 • บันทึกข้อมูลประกันสังคม
ระบบการจ่าย เงินเดือน และ ค่าแรง ของ โปรแกรมเงินเดือน
    เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึก การจ่ายเงินเดือน , การลางาน , อนุญาติทำงานล่วงเวลา , การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ ประกันสังคม , การคำนวณเงินเดือน ทั้งแบบกลุ่ม และ แบบ แยกเฉพาะรายบุคคล รวมไปถึง การออกเอกสาร เช่น สลิปเงินเดือน , ภ.ง.ด 1 และ แบบฟอร์มนำส่งเงินประกันสังคม เป็นต้น 
 • บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีลางาน 
 • บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีทำงานสาย 
 • บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีขาดงาน 
 • บันทึกการจ่าย เงินเดือน 
 • บันทึกการจ่ายเงินเดือนแบบกลุ่ม 
 • บันทึกการลางาน 
 • บันทึกการขอเบิกเงินล่วงหน้า     
 • การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91 
 • พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1 
 • พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก 
 • พิมพ์แบบฟอร์ม ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 
 • พิมพ์แบบฟอร์มนำส่งประกันสังคม 
 • รายงานการจ่ายเงินเดือนในแบบต่างๆ อาทิเช่น   
  • รายงานการจ่ายเงินเดือนตามงวดการจ่าย เงินเดือน , ตามรหัสพนักงาน , ตามเงื่อนไขการจ่าย , ตามบัญชีธนาคาร , ตามวันที่จ่าย , ตามรหัสรายได้ , ตามรหัสรายการหัก 
  • รายงานข้อมูลการหักเงิน ในกรณี ลางาน , ทำงานสาย , ขาดงาน 
  • รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา , การขอเบิกล่วงหน้า 
  • รายงานเชิงวิเคราะห์
  • พิมพ์สลิป เงินเดือน 

Nanosoft PayrollNanosoft Payroll

Nanosoft PayrollNanosoft Payroll

 

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมเงินเดือน

 • ตั้งรหัสพนักงานได้ 15 ตัวอักษรและรองรับการใส่รูปภาพพนักงาน (bmp,gif,jpg ) 
 • แยกรหัสกันระหว่างรหัสพนักงานและรหัสบัตรพนักงานเพื่อทำงานในระบบ Time Attendant
 • รองรับการทำงานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face scan)
 • สามารถนำเข้าข้อมูล Text File จาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ  เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก , เครื่องอ่าน Barcode เพื่อนำมาประมวลผลเวลาทำงานได้ 
 • คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด 91 )
 • คำนวณเงินสมทบผู้ประกันตน เพื่อนำส่งเงินประกันสังคม
 • รองรับการคำนวณภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ( ภ.ง.ด 1 ) 
 • สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น ภ.ง.ด 91, ภ.ง.ด 1 , ภ.ง.ด 1ก , ใบนำส่งเงินประกันสังคม , หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  และ Slip เงินเดือน  เป็นต้น
 • ทุกรายงานใน โปรแกรมเงินเดือน ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้ 
 • รองรับการตั้งค่าอัตราการหักเงิน การลางาน , ขาดงาน , ทำงานสาย และ อัตราการทำงานล่วงเวลา ได้
 • รองรับการคิด O.T 1 เท่า , 1.5 เท่า , 2 เท่า หรือ กำหนดเอง
 • รองรับการคิด เงินเดือน ทั้งแบบรายเดือน , รายวัน และ รายกะ
 • สามารถพิมพ์บัตรพนักงาน , หนังสือรับรองการทำงาน , หนังสือสัญญาจ้าง และ หนังสือรับรองเงินเดือน ได้
 • ผู้ใช้สามารถออกแบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนได้เอง
 • โปรแกรมสามารถคำนวณเวลาทำงาน หัก ลา,ขาด,สาย และ ค่าล่วงเวลาให้โดยอัตโนมัติ
 • มีรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การมาทำงานของพนักงาน
 • มีรายงานตรวจสอบการ ลงเวลาด้วยใบหน้า ในการใช้งานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face scan)
 • มีรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
 • ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน
 • ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 • สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม 
 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User 
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน 
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม 
 • สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File 
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet  (เฉพาะ Nanosoft Payroll.NET Network Version) 
 • สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน (เฉพาะ Nanosoft Payroll.NET Network Version) 
ความแตกต่างของโปรแกรม Nanosoft Payroll ระหว่าง Standard กับ Network
 
Nanosoft Payroll
 
ความต้องการของโปรแกรม Payroll 
 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Vista , Windows 7 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version 
 • ระบบปฏิบัติการ  Win2003 Server , Win2008 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) * 
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management)  MS Access 
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management)  MS SQL Server 2000 , 2005 , 2008 * 
 • CPU Pentium 4  1.8 GHz หรือสูงกว่า 
 • Memory 1 GB หรือสูงกว่า 
 • Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768 
 • พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 50 MB 
 • .Net Frame work 2.0  
 • ระบบ Network ( Lan : local area network )  (เฉพาะ Nanosoft Payroll.NET Network Version) 
 • ระบบ Internet *
 • กล้อง Webcam สำหรับใช้งานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า ( Face scan ) 
 
ตัวอย่าง VDO สาธิตการบันทึกประวัติพนักงานใน โปรแกรมเงินเดือน Nanosoft Payroll
 
 
0 0
แบ่งปันหน้าเว็บนี้ผ่าน URL :
Keyword คำสำคัญ
โปรแกรมแท้โปรแกรมบริหารงานทั่วไปซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ »
 
 
 

ดูรีวิวสินค้า         ดาวน์โหลด         

ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น ()

ความคิดเห็นที่ 1
2 เมษายน 2557 11:07:59 (IP 58.8.178.xxx)
GUEST
chat
password?
 
 

 

 
ไทยแวร์ช้อปมีอะไรดี คำถามที่ถามบ่อย นโยบายการรับประกัน นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การ Uninstall โปรแกรม
 
 
ต้องการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก กรุณา ติดต่อ 02 635 0455 กด 1 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.00 น. และเสาร์ 10.00 - 17.00 น.

Thailand Post : Track & Trace      Kerry Express Thailand      Bangkok Bank      Krung Thai Bank      K Payment Gateway

VISA      MasterCard      LINE Pay      American Express      PayPal      PAYSBUY      Counter Service      LINE Pay

KTC Forever Rewards                                   
 
XML Product Sitemap | XML Search Sitemap
Thaiware Communication Co.,Ltd.

Thaiware Communication Co.,Ltd.

Copyright 1999-2017 Thaiware.com All rights reserved.
E-Commerce Registration Number : 0108414736771
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID : 010-554-707-3996

วางไฟล์เพื่ออัพโหลด
สอบถามสินค้า
-
Thaiware Shop:  คุณสนใจสินค้า Nanosoft Payroll อยู่ใช่ไหม? สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทันที